Táltos  Szem  Dobkör
Gyógyulj meg, hogy gyógyíthass, gyógyíts most, hogy gyógyulhass
MENÜ

Beszélgetések a Mágia iskolázásairól és törvényeiről

 

 

Elsősorban fontos, hogy már az elején tisztázzuk, hogy sokan, sokféle gondolatot és érzelmet társítanak ehhez a témához, és mindenkiből mást hoz elő.

Tudjuk, hogy korokon keresztül sokan visszaéltek a rájuk bízott tudással, (hatalommal) és ezért az emberek túlnyomó része összezavarodott, bizonytalanná vált a mágia szó hallatán. Vannak alacsonyabb szintű, asztrális erők, melyeket szinte mindenki tudatosan vagy tudatlanul használ. De ez még kevés a teljes megértéshez. A valódi mágus kitartó, alapos, töretlen az univerzális törvények megértésében és a gyakorlati működésben. Mivelhogy ez az út önmagától Hermetikus, csak azok számíthatnak valódi eredményekre, akik a fent felsorolt tulajdonságokkal rendelkeznek és mindenek fölött az emberiség iránt és a lények iránt tiszta erkölcsi magatartást gyakorolnak. A legfontosabb az elindulásban, hogy a leendő mágus az elemek feletti uralom egyensúlyával kezdjen el foglalkozni. Mert ha ez nincs rendben, akkor valódi erőkre nem tehet szert, csupán látszat erőkre, amik a tudatlan vagy most nyíló emberek számára még káprázatnak tűnnek. Fontos tudni, hogy a valódi mágus egyszerre Isten embere és sohasem önösen használja saját, kicsinyes, önző céljai elérésére a mágia törvénykulcsait.

Mint az korunkban jól tükröződik, sok emberben felébredt a hajlam, a vágy, az érdeklődés, hogy kisebb-nagyobb mélységig belemerüljön a mágia tanaiba és ez még önmagában rendben is van, mert ennek jött el az ideje. De mindenkinek alapossá kell válnia ezen az úton, mert ez nem egy könnyed, kalandos séta csupán, hanem nagyon komoly következményekkel járó folyamat. Aki egyszer elkezdett mélyebben foglalkozni a dolgokkal, annak felelőssége van a személyes és tágabb környezetére nézve. Mert elsősorban szellemek vagyunk, s nem testek. És mindaz, mit létrehozunk, a finom energetikai mintákban és testekben jelenik meg, majd idővel - ahogy a mágus képességei elmélyednek - a fizikai világban is. De minden világ áthat a másikba, ezzel senki nem bánhat felelőtlenül, mert utólag csak saját magában keresheti az okot, ha valami hiba csúszott a folyamatokba. Tehát, nem elég elolvasni pár könyvet és kikiáltani magunkat nagy mágusnak, mert a mágia tana megköveteli a teljes figyelmet minden nap és az alázatos, lelkiismeretes önvizsgálatot. Ellenkező esetben az erők kicsúsznak a mágus tudatos irányítása alól, és fokozatosan átveszik az irányítást fölötte és a folyamatai fölött. Ezért kell tiszta szívvel, mások szabad akaratát tiszteletben tartva gyakorolni, lépésről lépésre, hogy a magasabb világok kapui a tudat számára megnyíljanak és ne csak egy elme-működésként legyen jelen az ember életében, hanem egész lényében és minden finom energetikai testében szervesen megjelenjen.

A tanítások alkalmával a célom az, hogy fokozatosan megemeljük a rezgésenergia szintünket, a tudatosságunkat a magasabb dimenziók felé, hogy ez

 

által gyorsabb legyen a manifesztációja mindannak a visszaigazolásnak, ami szükséges a fejlődésünkhöz. Az első időkben nem is biztos, hogy a tanuló kap annyi visszajelzést, ezek szép, dinamikus folyamatok, amik fokozatosan adják meg az eredményt az életben. Így hát nagyon fontos a megértés és az igazság iránti szenvedélyes vágy, mert ez adja a folyamatos energiát a további lépésekhez. Örülnünk kell, és hálásnak kell lennünk az elért kisebb-nagyobb sikereknek ezen az úton, de nem szabad megelégednünk az eredményekkel és ez által megállapodnunk. Végtelen univerzumban és végtelen számú lehetőségben létezünk, és a fejlődés örök! A fejlődés célja a magasabb világok megértése önmagunkban, a tisztánlátás, a képességek és a belső lényünk nemesítése, hogy elérhessük itt a földön az Istenember állapotát, jelenlétét. A mágusnak dimenziókapukon keresztül kell áthaladnia az életében és mindig ott áll egy őr, aki az érdemteleneket visszaveti a fejlődésben. A tanítások célja az, hogy együtt jussunk el a felismeréshez, a kitartó, alapos, alázatos munka meghozza a gyümölcsét. Mindaz, amit adhatok ezen az úton, nemcsak a saját magam mélységeiben való elmerülés eredménye, hanem gyermekkoromtól kezdve a médiumi, arkangyali beszélgetések (qvidia-tábla) folyamata.

 

 

Mindenkit szeretettel várok, s a dolgok önmaguktól megmutatkoznak.

 

 

Az Isten áldjon!

 

 

Asztali nézet